Kursustyper

Førstehjælp Basis

Model 1

Førstehjælp ved hjertestop (240 min)


 • Kontrol af bevidsthed samt ABC
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering
 • Hjertelungeredning
 • Aflåst sideleje/stabilt sideleje
 • Praktisk situationbestemte øvelser og cases
 • Professionel feedback og evaluering

Model 2

Førstehjælp ved ulykker (120 min)


 • Skab sikkerhed og stands ulykken (el-, trafik-, drukne-, brønd/silo ulykker)
 • Ulykker med maskiner, bygge/anlæg og brand
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp
 • Psykisk førstehjælp

Model 3

Livreddende førstehjælp (180 min)


 • Indhold af basisuddannelse vedrørende førstehjælp ved hjertestop og ulykker
 • Udførelse af førstehjælp til blødning
 • Udførelse af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
 • Udførelse af førstehjælp ved forgiftninger
 • Udførelse af førstehjælp ved ætsninger
 • Brug af nødflytning
 • Praksisnære scenarier

Model 4

Førstehjælp ved hjertestop (180 min)


 • Indhold af basisuddannelse vedrørende førstehjælp ved hjertestop og ulykker
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde
 • Praksisnære scenarier

Tilvalgsuddannelser

 • Førstehjælp ved blødninger (90 min)
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger (30 min)
 • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger (60 min)
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader (90 min)
 • Førstehjælp ved sygdomme (90 min)
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn (150 min)