Kursustyper

Sundhedsfaglige

Model 1

Luftvejshåndtering på den bevidstløse/livløse patient


Interaktivt hands-on modul i basal luftvejs håndtering som et led i vores professionelle uddannelser.
 • Luftvejs anatomi
 • Etablering af fri luftvej
 • Maskeventilation
 • Supraglottisk luftvejs håndtering
 • Assistere ambulance personel ved anlæggelse af LTS-D

Model 2

Teori og praksis


 • Basal eller avanceret hjertelunge redning
 • Basal EKG
 • Stetoskopi - Skill stations
 • Tourniquet anlæggelse
 • Manuel blodtryksmåling (palpatorisk og auskulatorisk)
 • Journalføring
 • Håndhygiejne / hygiejne
 • Casebaseret UTH

Model 3

Den medicinske patient case


 • Bevidsthedspåvirkning
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Akut apopleksi (blodprop/blødning i hjernen)
 • AKS (akut hjertesvigt)
 • Medicin

Model 4

Skadestedslære


 • Patientkommunikation
 • Hensigtsmæssig adfærd/sprogbrug
 • Samarbejde med patient og pårørende
 • Basalt placering af køretøjer
 • Orientering om skadestedsopbygning, samt rollefordeling
 • Fremtoning på skadested

Alle moduler fokuserer på samarbejdet med ambulancepersonale, herunder kommunikation og overdragelse af patienten.