Kursustyper

Førstehjælp Basis

Model 1

Førstehjælp ved hjertestop (240 min)


 • Kontrol af bevidsthed samt ABC
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering
 • Hjertelungeredning
 • Aflåst sideleje/stabilt sideleje
 • Praktisk situationbestemte øvelser og cases
 • Professionel feedback og evaluering

Model 2

Førstehjælp ved ulykker (120 min)


 • Skab sikkerhed og stands ulykken (el-, trafik-, drukne-, brønd/silo ulykker)
 • Ulykker med maskiner, bygge/anlæg og brand
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp
 • Psykisk førstehjælp

Model 3

Livreddende førstehjælp (180 min)


 • Indhold af basisuddannelse vedrørende førstehjælp ved hjertestop og ulykker
 • Udførelse af førstehjælp til blødning
 • Udførelse af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
 • Udførelse af førstehjælp ved forgiftninger
 • Udførelse af førstehjælp ved ætsninger
 • Brug af nødflytning
 • Praksisnære scenarier

Model 4

Førstehjælp ved hjertestop (180 min)


 • Indhold af basisuddannelse vedrørende førstehjælp ved hjertestop og ulykker
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde
 • Praksisnære scenarier

Tilvalgsuddannelser

 • Førstehjælp ved blødninger (90 min)
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger (30 min)
 • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger (60 min)
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader (90 min)
 • Førstehjælp ved sygdomme (90 min)
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn (150 min)

Kursustyper

Førstehjælp Plus

Model 1

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne (720 min)


 • Det komplette indhold af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • ”Førstehjælp ved ulykker”
 • ”Førstehjælp ved blødninger”
 • ”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader”
 • ”Førstehjælp ved kemiske påvirkninger”
 • ”Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger”
 • Akut opståede sygdomme
 • Brancherelateret førstehjælp og forebyggels

Model 2

Førstehjælp på erhvervsudd inkl. færdselsrelateret førstehjælp (720 min)


 • Det komplette indhold af basisuddannelse
 • ”Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor”
 • ”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader”
 • ”Førstehjælp ved kemiske påvirkninger"
 • ”Førstehjælp ved kemiske påvirkninger”
 • Akut opståede sygdomme, brancherelateret førstehjælp og forebyggels

Model 3

Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsudd (390 min)


 • Det komplette indhold af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse

Model 4

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/Traktor (480 min)


 • Det komplette indhold af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp”

Model 5

Færdselsrelateret førstehjælp til knallert (480 min)


 • Det komplette indhold af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp, knallert”

Model 6

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn (420 min)


 • Det komplette indhold af basisuddannelsen
 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald m.m.
 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til kvælning/strangulering
 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen
 • Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil
 • Praktisk situationsbestemte øvelser og cases
 • Psykisk førstehjælp

Model 7

Medborgerførstehjælp (420 min)


 • Det komplette indhold af basisuddannelsen
 • Særtillæg, del 2 af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Førstehjælp til akut opståede sygdomme
 • Førstehjælp til akutte skader
 • Praktiske situationsbestemte øvelser og cases

Model 8

Førstehjælpere med særligt ansvar (720 min)


 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker
 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp til blødninger”
 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved skader”
 • ”Førstehjælp til sygdomme”
 • Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger

Model 9

Førstehjælp ombord på mindre søfartøjer og i søsport (480 min)


 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • ”Førstehjælp ved ulykker”
 • ”Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger”
 • ”Førstehjælp ved akutte sygdomme”
 • ”Førstehjælp ved livstruende blødninger”

Hvert modul er målrettet indsatspersonalet og lægmand (førstehjælper). Interaktivt, hands-on, scenarie baseret modul med fokus på korrekt, og hensigtsmæssig ABCDE håndtering af patienter, med behov for præhospital behandling.
Alle moduler fokuserer på samarbejdet med ambulancepersonale, herunder kommunikation og overdragelse af patienten.